Obračun plaće

Servis za obračun plaća je specijalizirani pružatelj usluga računalne obrade obračuna plaća i drugog dohotka. Iskustvo, znanje i tehnologija koju koristimo jamče profesionalnu uslugu visoke kvalitete. Uvođenje i pokretanje usluge računalne obrade plaća provodimo u kratkome roku i za korisnika bezbolno. Uslugu je moguće aktivirati tijekom cijele poslovne godine (nije nužno krenuti 01.01.). Mjesto sjedišta Vašega poduzeća koje je udaljeno od našega sjedišta (Zagreb) nije prepreka za pružanje usluge.

Proces uvođenja usluge

U malim poduzećima (do 20 zaposlenih) uslugu računalne obrade obračuna plaća pokrećemo u roku od nekoliko radnih dana. Za poduzeća srednje veličine (do stotinjak radnika)  proces uvođenja usluge traje od dva do četiri tjedna. U velikim poduzećima sa nekoliko stotina zaposlenih proces uvođenja usluge traje od jednog do tri mjeseca. U procesu pokretanja usluge nastoji se izbjeći ručni unos podataka i ako je moguće podaci se migriraju u elektronskom obliku. Nakon prijenosa (migracije) podataka provodi se podešavanje parametara modela izračuna i pristupa provođenju jednog ili više testnih obračuna plaća. U procesu testiranja model izračuna plaća se dodatno, fino, usklađuje sa potrebama korisnika. Uz to provodi se detaljna provjera usklađenosti prenesenih podataka i rezultata obračuna plaće. Potpuna usklađenost testnih obračuna sa modelom obračuna korisnika je pretpostavka za produkcijsko pokretanje usluge računalne obrade obračuna plaća.

Pružanje usluge

U ugovorenu cijenu računalne obrade obračuna plaća su uključene sve vrste primanja i naknada koje se mogu pojaviti u tekućem mjesecu i/ili periodično. U cijenu usluge obrade plaća je uključeno kreiranje standardnih i propisanih izvještaja za tekući obračun kao i kreiranje periodičnih izvještaja. Korisniku je osiguran direktan kontakt prema dodijeljenom referentu obrade podataka. Za svaku provedenu računalnu obradu obračuna plaća korisniku usluge se isporučuju propisani izvještaje i set elektronskih datoteka potrebnih za provedbu isplate plaća. Naši procesi računalne obrade obračuna plaća su standardizirani i visoko automatizirani. Cijeli proces razmjene i obrade podataka se odvija kroz elektronske datoteke. Servis za obračun plaća osigurava punu stabilnost i sigurnost ovog kritičnog poslovnog procesa. Osim seta standardnih i propisanih izvještaja, korisniku isporučujemo sve druge izvještaje i analize koji su zadani korporativnim standardima izvještavanja.

Tajnost i sigurnost

Jedan od vodećih razloga zbog kojeg se korisnici odlučuju na traženje vanjskog pružatelja usluge računalne obrade obračuna plaće je održavanje tajnosti plaća u poduzeći. Servis za obračun plaća ugovorno jamči tajnost i sigurnost podataka.

Želite saznati više ???

Posjetite "Servis za obračun plaća" LINK.

Oktaedar d.o.o.© 2007. - 2016. Sva prava zadržana.
Oktaedar d.o.o. za usluge, Podravska 20 10360 Sesvete. Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS 080276258 OIB: 55380846262
Temeljni kapital: 20.000 KN, uplaćen u cijelosti. Član društva: Damir Bortek. Transakcijski račun: HR1423600001101281955 kod Zagrebačka banka d.d.